جراحی لاغری برای دیابتی ها و توضیحاتی در رابطه با آن